Hur kan vi hjälpa dig med ditt träd?

Nedan ser du ett urval av våra tjänster.

img

Trädfällning

Vi erbjuder flera olika typer av trädfällning, trädfällning som kan behöva göras av olika skäl. I de flesta fall har det med farliga träd att göra, alltså stora träd som står nära hus och/eller andra byggnader. Det kan också röra sig om träd som står på platser med mycket folk i rörelse. Oavsett vilket utgör dessa träd en fara för allmänheten, och därför behöver de fällas. Just det kan vi göra på ett säkert och effektivt sätt!

img

Stubbfräsning

Ett fällt träd lämnar en stubbe efter sig, något som inte är någon särskilt vacker syn. Det är därför inte konstigt att man i många fall även vill göra sig av med stubben. Det kan vi hjälpa dig med genom att göra en stubbfräsning. Vi använder då en stubbfräs som tar bort stubben helt och hållet. Dock lämnar det ett hål i marken efter sig, men det kan du täcka igen på olika sätt.

img

Besiktning

Att besiktiga träd är viktigt så att man kan i tid kan upptäcka träd som utgör en fara för omgivningen och göra något åt de, detta innan de hinner orsaka några typer av skador genom att välta över något eller någon.

img

Beskärning

Beskärning går ut på att man klipper eller sågar ner vissa grenar på ett träd. Syftet med det är att det gynnar trädets tillväxt.