Låt våra trädfällare sköta dina träd

Så länge det inte rör sig om ytterst små träd som antingen inte står i närheten av någon byggnad och/eller en plats med mycket folk i rörelse, eller som även om de skulle falla över en byggnad eller person inte skulle orsaka någon skada, så är det bäst att låta professionella trädfällare fälla ditt träd åt dig. Fällning av större träd är nämligen ett väldigt riskabelt arbete eftersom de kan orsaka stor skada om de fälls på fel sätt. Vänd dig därför istället till våra trädfällare så kan de hjälpa dig med att fälla det eller de träd som det handlar om. De vet hur man fäller träd utan att det orsakar några som helst problem!

Säkerheten kommer i första hand

Eftersom trädfällning som utförs på fel sätt kan orsaka stor skada på både byggnader och människor är det viktigt att vidta flera säkerhetsåtgärder när man ska fälla träd. Detta är som tidigare nämnt framför allt fallet om de gäller stora träd som står i närheten av byggnader eller platser som det rör sig mycket folk på.

Just därför är säkerheten det som kommer i första hand för våra trädfällare. De har tillräckligt med kunskap och erfarenhet för att kunna fälla även de allra farligaste träden på ett säkert sätt. De åtgärder som våra trädfällare kan vidta för att garantera säkerheten är bland annat att fälla träden med så kallad sektionsfällning samt att spärra av området runt trädet om det är en plats där det vistas mycket folk. På så sätt riskerar inte trädfällningen att få tråkiga konsekvenser.


Har du ett träd som kan utgöra fara?

Har du ett träd där hemma som du tror skulle kunna utgöra en fara? Det kan till exempel handla om ett stort träd i dåligt skick som skulle kunna riskera att välta över din bostad vid storm. Låt i så fall våra trädfällare komma och undersöka det. Upptäcker vi att det verkligen är ett farligt träd kan vi sedan fälla det åt dig!

Få en kostnadsfri offert

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig så snart som möjligt.

Drag To Verify